Khử trùng hàng bảo quản

Khử trùng đất với METHYL BROMIDE

Đất là hệ sinh thái đa dạng các loài sinh vật. Trong đó, nhiều loài thuộc nhóm có ích cho cây trồng, ngoài nhóm trên còn không ít loài gây hại, lấy cây trồng là thức ăn chính của chúng đã gây nhiều khó khăn trong sản xuất nông nghiệp.

Khử trùng đất trồng và cát sân golf

1. Khử trùng đất trồng.

Trong sản xuất Nông nghiệp  hiện nay, không chỉ đơn thuần là trồng những cây trồng truyền thống mà chúng ta còn hưưuớng tới những cây trong cho giá trị kinh tế cao, các loài cây trồng quý hiếm sử dụng cho xuất khẩu thì việc phòng trừ những đối tuợng gây hại là rất cần thiết. Để tạo đất sạch trong trồng trọt, không có côn trùng, tuyến trùng hại cây trong đất. Biện pháp tối Ưu là khử trùng đất bằng Methyl Bromide (MB), bởi các biện pháp khác nhưư sử dụng thuốc trừ sâu, phân bón, thâm canh, luân canh có giá thành cao và hiệu quả thấp.

2. Khử trùng cát sân golf.

Khử trùng cát sân golf là ứng dụng thiết thực nhất trong việc làm sạch cát sân Golf để diệt trừ cỏ dại và các côn trùng hại trong cát trước khi trồng cỏ.