Tiêu chuẩn ISPM 15

Xử lý và đóng dấu gỗ theo ISPM 15

Vật liệu gỗ sử dụng trong việc đóng gói hàng hóa (pallet gỗ, thùng kiện gỗ, các vật chèn lót bằng gỗ, tấm gỗ nâng, tấm gỗ kê, sọt,…) bắt buộc phải qua xử lý các đối tượng kiểm dịch thực vật bằng một trong hai phương pháp sau:

Bước 1: Khử trùng.Biện pháp xử lý: Khử trùng xông hơi trong kho hàng hoặc trong Container
Hoá chất sử dụng: Methyl Bromide 98%.

+ Liều lượng sử dụng:      Nhiệt độ (0C)               Liều lượng (g/m3)
>  21                                   48
>  16                                   56
>  11                                   64
+ Thời gian ủ thuốc :  24 – 48 giờ.

Bước 2: Đóng dấu.

Dấu được đóng theo quy định kỹ thuật của tiêu chuẩn quốc tế số 15 và Hướng dẫn của Cục Bảo Vệ Thực Vật:
Mực dấu: Mầu xanh lam, vĩnh cửu và không phai nhạt.
Đóng ở vị trí dễ quan sát, ít nhất ở hai mặt đối diện của gỗ cần được chứng nhận.

Bước3: Cấp chứng thư khử trùng.

Chứng thư khử trùng sẽ được cấp bởi Cty CP Trừ mối – Khử trùng ngay sau khi thực hiện công tác khử trùng theo thông lệ.