Khử trùng hàng bảo quản

Nguyên nhân thất bại khi khử trùng

Hầu hết các công ty khi hoạt động trong lĩnh vực khử trùng thì đều được trang bị đầy đủ về kỹ thuật thực hiện sao cho đạt kết quả tốt.

NGUYÊN NHÂN THẤT BẠI KHI KHỬ TRÙNG

Hầu hết các công ty khi hoạt động trong lĩnh vực khử trùng thì đều được trang bị đầy đủ về kỹ thuật thực hiện sao cho đạt kết quả tốt. Tuy nhiên, không phải tất cả các lần thực hiện kết quả đều đạt tỷ lệ 100% tiêu diệt hoàn toàn côn trùng. Như vậy coi như việc thực hiện khử trùng chưa đạt (Thất bại). Trong bài viết này chúng tôi đưa ra một số lỗi kỹ thuật mà các công ty thường gặp phải

Trong quá trình khử trùng hàn hóa, vật thể khử trùng không được làm kín hoàn
toàn,  khí thoát ra ngoài do đó nồng độ thuốc khử trùng không đạt tới ngưỡng gây chết,  côn trùng không chết là nguyên nhân chủ yếu thường hay gặp. Việc mắc phải sai lầm này do một số lỗi kỹ thuật sau:

+ Bạt thủng lỗ, không được vá lại.
+ Sàn gồ ghề, không bằng phẳng, chân bạt chèn không chặt.
+ Khối hàng được xếp quanh cột, trụ, bạt quấn không kín.
+ Hàng xếp đầy chặt, không đủ khoảng không giữa các cây hàng, giữa tường với hàng khí không luân chuyển.
+ Con chặn cát xếp cách quãng, không liên tục chân bạt hở.
Nồng độ thuốc khử trùng không đủ theo khối lượng hàng hóa cần khử trùng dẫn đến côn trùng không bị tiêu diệt, nguyên nhân này thường do một số lỗi kỹ thuật sau.
+ Khảo sát, đo khối lượng vật thể khử trùng sai dẫn đến tính lượng thuốc đưa vào để đảm bảo nồng độ khử trùng không thích hợp
+ Khi khử trùng khối lượng hàng hóa lớn lượng thuốc đưa vào phân phối không đều do không có sơ đồ bỏ thuốc dẫn đến chõ thì thừ thuốc, chỗ thiếu thuốc, kèm theo không sử dụng quạt đảo khí để luân chuyển thuốc trong cây hàng
+ Thời gian ủ chưa đủ, khi rút ngắn thời gian khử trùng thì lại không tăng nồng độ khử trùng .
+ Khử trùng trong điều kiện trời lộng gió.