Khử trùng hàng bảo quản

Thông thoáng sau khử trùng

Thông thoáng sau khử trùng là một bước rất quan trọng trong thao tác khử trùng hàng hóa. Trong kỹ thuật khử trùng, đây là thao tác cuối cùng trong khử trùng mà chúng ta phải thực hiện.

Như chúng ta đã biết, việc khử trùng là quá trình làm kín vật thể cần khử trùng và ủ thuốc : 7 Ngày với phosphine và 24 -48h đối với Methyl bromua. Như vậy sau thời gia ủ, nồng độ thuốc trong vật thể khử trùng vẫn còn rất cao. Do đó việc mở bạt, thông thoáng khử trùng cần thực hiện các bước như sau

* Dụng cụ chuẩn bị cho thông thoáng kho.

– Quạt thổi khí.
– Mặt nạ phòng độc
– Dụng cụ cần thiết để vệ sinh kho.

* Thông thoáng.

Sau khi ủ đủ thời gian, tiến hành mở kho và thông thoáng kho theo trình tự sau:
1- Mở các cửa ra nếu có thể hoặc sử dụng mặt nạ phòng độc vào kho mở một cửa thông gió tốt nhất là cửa đối diện, tạo thoáng cho khí thoát ra ngoài.
2-  Bật quạt gió cho thổi vào trong kho để đuổi khí thoát ra ngoài trong thời gian khoảng 30-60 phút. Nếu không có quạt gió mà thông thoáng tự nhiên, phải mở các cửa thoáng theo hướng gió và để trong thời gian 2 – 3h.
3- Bóc giấy làm kín và mở dần các cửa sổ và cửa ra vào theo chiều gió thổi vào.
4- Nhặt bỏ bã thuốc và vệ sinh.
5- Nghiện thu kết quả khử trùng.

Việc thu dọn bã thuốc cần lưu ý như sau:   

– Sau khi bã thuốc được thu gom không được đựng trong bao kín không thoát khí như túi nilon
– Tập hợp bã thuốc vào một khu vực, sử dụng nước xà phòng để sử lý bã thuốc cho thuốc phân hủy nốt phần còn lại, đồng thời nấp đất chon bã thuốc xuống
–  Nhân viên thực hiện việc thu dọn bã thuốc phải có đầy đủ khẩu trang phòng độc, trong quá trình thu dọn bã thuốc và nghỉ ngơi không được hút thuốc, uống các đồ uống có ga…