Kiểm soát Chuột, Phòng trừ dịch hại

Các biện pháp diệt Chuột

Dựa trên nguyên tắc: tạo cho chuột những phản xạ có điều kiện rồi diệt chuột bằng bẫy và hoá chất.

Vì Chuột là động vật có vú (động vật bậc cao),đại não phát triển, đặc tính phản xạ có điều kiện, chính vì thế chuột  rất “khôn”, nên việc diệt chuột phải đòi hỏi tuân thủ theo những quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt.. Đặt mồi nhử để nhử ra nhiều lần tạo thói quen ra ăn sau đó dùng hoá chất để trộn vào thức ăn của chúng, kết hợp với đặt bẫy để diệt chuột.

Để diệt chuột đạt được hiệu quả cao nhất, ta phải kết hợp luân phiên 2 phương pháp: diệt bằng bẫy và diệt bằnghoá chất.
Thông thường, thực hiện diệt chuột theo các bước sau:

– Khu vực bên ngoài nhà:
Sử dụng các hộp mồi bả sinh học đặt bao quanh toàn bộ khuôn viên bên ngoài tạo thành hàng rào, nhằm tiêu diệt trên diện rộng, ngăn chặn chuột xâm hại từ bên ngoài vào các khu vực bên trong.

– Khu vực bên trong (khu vực cần bảo vệ): Diệt chuột bằng cách kết hợp luân phiên hai phương pháp:
+ Phương pháp thủ công:dùng bẫy kiềng và bẫy dính – bẫy luân phiên từng đợt.
+Phương pháp sử dụng hoá chất:dùng mồi nhử có tẩm hoá chất vào thức ăn của chuột. Tập cho chuột có những phản xạ có điều kiện rồi tẩm hoá chất tiêu diệt đồng loạt.