Kiểm soát Ruồi Muỗi, Phòng trừ dịch hại

Biện pháp phòng, diệt Ruồi

Phòng, chống ruồi nhà có rất nhiều biện pháp; các biện pháp này cần phối hợp tùy theo điều kiện, hoàn cảnh để đạt được những kết quả tốt.

Phòng, chống ruồi nhà có rất nhiều biện pháp. Tuy nhiên, các biện pháp này cần phối hợp tùy theo điều kiện, hoàn cảnh để đạt được những kết quả tốt.

Cải thiện vệ sinh môi trường: là biện pháp cần thiết và phải thực hiện ngay sau lũ lụt như: loại bỏ hoặc làm giảm những nơi ruồi tập trung để đẻ, làm giảm những nguồn thu hút ruồi từ nơi khác đến, đề phòng sự tiếp xúc giữa ruồi với mầm bệnh và bảo vệ không cho ruồi tiếp xúc với người và thức ăn, đồ uống ở nhà bếp, nhà ăn…

Các biện pháp diệt ruồi trực tiếp:

– Sử dụng phương pháp vật lý:  Như bẫy ruồi bằng lưới có chất dẫn dụ, bẫy dính, bẫy đèn…
– Sử dụng phương pháp hóa học: Như hộp bốc hơi hóa chất diệt, đặt hóa chất diệt vào nơi trú đậu của ruồi, mồi thu hút ruồi có bả để diệt, dùng hóa chất diệt côn trùng phun tồn lưu ở chỗ ruồi đậu, có thể phun không gian ở trong nhà và ngoài nhà; cũng cần phun hóa chất diệt giòi vào các nơi ổ đẻ của ruồi… Lưu ý là phải dùng loại hóa chất an toàn với người.

Biện pháp khác:

Một biện pháp dân gian mà các quán hàng ăn thường sử dụng để xua đuổi ruồi rất có kết quả: dựa vào tập tính của ruồi là thích ánh sáng thường ban ngày, song do mắt kép của ruồi có phản xạ nhanh với ánh sáng phản chiếu bởi loại gương cầu nên người dân thường cho nước sạch vào các túi nylon và treo lên, ruồi bay đi bay lại gặp phải ánh sáng phản quang từ các túi nylon đựng nước, ruồi sợ và bay ra ngoài..