Khử trùng Container

Thông thoáng khử trùng container

Các container sau khi khử trùng cần phải được thông thoáng để không cho hơi thuốc làm ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Thông thoáng container là sử dụng các biện pháp

 

1. Định nghĩa:

Thông thoáng container là biện pháp làm sạch (loại bỏ) hóa chất dạng khí sau khi khử trùng xông hơi ra khỏi cont và hàng hóa trong cont (dư lượng cho phép nồng độ MB <0,2ppm).

2. Các biện pháp thông thoáng container.

2-1. Các biện pháp thông thoáng đơn giản:

Hiện nay, theo yêu cầu của một số khách hàng chúng tôi mới chỉ áp dụng một số biện pháp thông thoáng container đơn giản như sau:
 
Biện pháp 1:

Container hàng sau khi khử trùng tại nơi xếp hàng được kẹp chì và vận chuyển xuống Cảng Hải Phòng. Tại Hải Phòng nhân viên của chúng tôi sẽ tiến hành tháo bỏ băng keo  làm kín các lỗ thông hơi bên trên nóc cont trước khi chuyển cont xuống tàu.

Biện pháp 2:

Container hàng sau khi khử trùng tại nơi xếp hàng nhưng chưa kẹp chì được vận chuyển xuống Cảng Hải Phòng. Tại Hải Phòng nhân viên của chúng tôi sẽ tiến hành mở cửa cont, tháo bỏ băng keo làm kín các lỗ thông hơi bên trên nóc cont (có giám sát của đại diện khách hàng). Thời gian mở cửa cont khoảng 1 giờ sau đó đóng cửa cont, kẹp chì trước khi chuyển cont xuống tàu.

Nhược điểm của các biện pháp trên:

+ Khí thuốc khử trùng trong cont tự khuyếch tán ra ngoài trong quá trình vận chuyển.
+ Không kiểm soát được mức độ làm sạch khí khử trùng.

Vì vậy, Công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm về những khiếu kiện của khách hàng và hải quan (Nước nhập khẩu) trong việc dư lượng hóa chất vượt mức cho phép tồn lưu trong cont và hàng hóa.