Khử trùng Container

Thông báo của AQIS

Trước hết, Chúng tôi chân thanh cảm ơn quý Công ty đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ củ chúng tôi trong thời gian qua. Liên quan đến việc AQIS (Australian Quarantine and Inspection Service)

Hà Nội, Ngày 06 tháng 7 Năm 2009

Kính gửi: Quý Khách Hàng

Trước hết, Chúng tôi chân thành cảm ơn quý Công ty đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong thời gian qua. Liên quan đến việc AQIS (Australian Quarantine and Inspection Service) đưa ra những thay đổi liên quan đến việc khai báo công tác quấn màng nhựa, và sử dụng ván ép, gỗ dán để  làm bao bì đóng gói. Chúng tôi xin gửi đến quý công ty những thông tin liên quan đến sự thay đổi này (sẽ áp dụng kể từ ngày 01/08/2009) như sau

1. Khai báo quấn màng nhựa

Hiện tại việc khai báo quấn màng nhựa là không bắt buộc trên chứng thư đối với các lô hàng Xuất Khẩu khi sử dụng Methyl Bromide khử trùng. Tuy nhiên, từ ngày 1/8/2009 tất cả các chứng thư khử trùng sử dụng methyl bromide cần phải có thêm mục khai báo cho tình trạng quấn màng nhựa thể hiện như sau:

Lô hàng này đã được khử trùng trước khi áp dụng việc quấn màng nhựa “
Hoặc “Màng nhựa sử dụng quấn cho lô hàng được xác nhận là đáp ứng đủ tiêu chuẩn về quấn màng và đục lỗ của AQIS được quy định trong Tiêu chuẩn khử trùng bằng MB của AQIS”

Theo tiêu chuẩn này vật liệu không thẩm thấu khí (màng nhưạ, cellophane, film, màng tráng nhôm, giấy tráng sáp không thấm nước) cần phải có ít nhất 4 lỗ (đường kính 6mm)/100cm2 hoặc 5 lỗ(đường kính 5mm)/100cm2

Như vậy, căn cứ theo quy định này thì, những lô hàng được khử trùng bằng MB (Methyl bromide) cần phải được khử trùng trước khi quấn nhựa hoặc màng nhựa đó phải được đục lỗ theo đúng tiêu chuẩn của AQIS nếu khử trùng sau khi đã được quấn.

    2. Sử dụng ván ép và gỗ dán để làm vật liệu chèn nót, đóng gói.

AQIS đưa ra những yêu cầu mới cho ván ép, gỗ dán kể từ ngày 1/8/2009. Tất cả các lô hàng đến Úc kể từ ngày này về sau, có sử dụng ván ép, gỗ dán để làm vật liệu đóng gói cần làm vật liệu đóng gói cần phải đáp ứng những điều kiện sau:

Theo tiêu chuẩn ISPM 15 không áp dụng cho các vật liệu đóng gói có sử dụng ván ép, gỗ dán.  Những vật liệu này phải được sử lý theo phương pháp hoặc tiêu chuẩn được AQIS chấp nhận như: Khử trùng bằng MB , Xử lý nhiệt và phải được cấp chứng thư phù hợp. Trong khai báo vật liệu đóng gói phải đánh dấu là có sử dụng vật liệu đóng gói là gỗ.

Điều này rất quan trọng đối với quý công ty có hàng Xuất nhập khẩu, do vậy khi có gì thắc mắc không rõ quý công ty có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được giải đáp rõ hơn nhằm hạn chế những rủi do không đáng có của những lô hàng của quý công ty tại cảng đến.

      Xin trân trọng kính chào!