Khử trùng Container

Bảo hành hàng hóa Xuất nhập khẩu sau khử trùng

Khử trùng hàng hóa trước khi xuất khẩu là quy định quốc tế nhằm kiểm soát và hạn chế tối đa việc phát tán các đối tượng côn trùng, sinh vật hại giữa các quốc gia trên thế giới bằng con đường lưu thông hàng hoá.

Vì vậy, để đảm bảo cho hàng hóa sau khử trùng, CÔNG TY CỔ  PHẦN TRỪ  MỐI KHỬ TRÙNG HÀ NỘI chúng tôi sẽ bảo hành chất lượng khử trùng hàng hoá cho quý Công ty đến cảng đến trong điều kiện sau.

Điều kiện bảo hành:

Chúng tôi có trách nhiệm bảo hành khi Container đến cảng đến còn kẹp nguyên chì ban đầu, đồng thời chỉ chịu trách nhiệm khi kiểm tra phát hiện côn trùng còn sống trong container ngay sau khi mở cửa Container bởi cơ quan Kiểm dịch nước sở tại và trong lần mở Container  đầu tiên, không qua nước trung gian

    Hàng hóa không được bảo hành trong một số trường hợp sau:

1. Hàng hóa quá chặt, không có khoảng không (không có kệ pallet giữa các lớp hàng) để thuốc khử trùng khuếch tán đến hàng hoá ở giữa lô hàng hoặc trong lõi cont.

2. Hàng hoá được bao gói trong lớp  màng PE nhưng không được đục lỗ.

3. Thời gian ủ thuốc khử trùng quá ngắn: Chưa đủ 3 ngày (72 giờ) đối với khử trùng bằng phosphin (PH3) hoặc 24 giờ đối với khử trùng bằng Methyl bromide (MB).

4. Hàng hoá là hàng lẻ sau khi khử trùng không có biện pháp cách ly hoặc bị xếp lẫn với hàng hoá chưa khử trùng trong quá trình vận chuyển.

5. Khử trùng bao bì, vật liệu chèn lót bằng gỗ, nhưng gỗ chưa bóc hết lớp vỏ hoặc chưa được đóng dấu gỗ.

6. Vỏ Container thủng lớn hoặc thủng trên, Container không đảm bảo độ kín cần thiết cho việc khử trùng và ủ thuốc (Thuốc bị thoát ra ngoài),
Xin trân trọng kính báo