Kỹ thuật phòng chống mối

Tác hại của mối

Mối là nhóm côn trùng chuyên dinh dưỡng trên các nguồn thức ăn có chứa Xenlulô. Hàm của mối là hàm nhai nghiền nên chúng có thể gặm được các loại gỗ cứng và có thể cắn phá được cả những vật liệu bằng plastic…

Chúng có các đặc điểm chung sau đây:
Hàm của mối đi kiếm ăn là hàm nhai nghiền nên chúng có thể gặm được các loại gỗ cứng, chúng cũng có thể cắn phá được cả những vật liệu bằng plastic. Khi đi kiếm ăn chúng thường đắp đất tạo thành lớp bảo vệ ở nơi kiếm ăn. Một số loài có khả năng khoét đất tạo khoang rỗng trong lòng đất. Do đó tác hại mà chúng gây ra cho các đối tượng chủ yếu là:

– Phá huỷ các cấu kiện làm bằng gỗ trong công trình.
– Tiêu hủy các tài liệu, vật liệu là thức ăn của chúng.
– Phá huỷ hệ thống cáp điện ngầm và các thiết bị điện tử.
– Gây sụt lún cho nền móng công trình.
– Làm rỗng và gây dò rỉ, sụt lún cho thân đê, đập.
– Ăn rỗng làm gãy, đổ và làm chết cây trồng.