Xử lý Mối công trình mới

Phòng chống mối bằng phương pháp khoan

Đối với các công trình nền cát, thay vì phải đào các hào chống mối, ta chỉ cần sử dụng biện pháp khoan nền….

1. Lập hàng rào chống mối bên ngoài công trình. 

+ Sử dụng khoan bê-tông khoan các mũi khoan đường kính 18 – 20mm, thành 2 hàng cách nhau 200 – 300mm xuống  nền đất dọc theo chân tường phía ngoài công trình (các điểm khoan được bố trí so le theo hình răng sấu), khoảng cách 20cm/mũi (sơ đồ 1), Sau đó phun thuốc phòng chống mối xuống theo tiêu chuẩn 1,5 lít dung dịch thuốc Chống mối 2% cho mỗi lỗ khoan.
+ Phun dung dịch thuốc Chống mối 2% lên bề mặt thành hố móng trước khi lấp đất tiêu chuẩn 1,5 lít/m2.

2. Lập hàng rào chống mối bên trong công trình. 

+ Sử dụng khoan bê-tông khoan các mũi khoan đường kính 16 – 20mm, sâu 30cm xuống nền đất dọc theo chân tường bên trong công trình, khoảng cách 03 mũi/mét. Phun tẩm hóa chất phòng trừ mối xuống theo tiêu chuẩn 1,5 lít dung dịch thuốc Chống mối 2% cho mỗi lỗ khoan. (sơ đồ 2)
+ Phun tẩm thuốc phòng chống mối cho các khe lún và khu vực phần nền đất nơI đặt đường cấp thoát nước và điện theo  tiêu chuẩn 05 lít dung dịch thuốc Chống mối 2% cho mỗi mét dài.

3. Xử lý bề mặt nền đất bên trong công trình.

Phun tẩm hóa chất phòng chống mối cho toàn bộ nền đất bên trong công trình trước khi đổ bê-tông (hoặc lát nền) theo tiêu chuẩn 05 lít thuốc pha cho mỗi mét vuông nền.