Kỹ thuật khử trùng

Xử lý bã thuốc sau khử trùng

Theo phương trình phản ứng bã thuốc còn lại là Al2O3 – là Oxyt nhôm (bột cao lanh) hoàn toàn không gây độc hại cho môi trường. Tuy nhiên, trong thời gian khử trùng (7-10 ngày) phản ứng trên xảy ra không hoàn toàn, vẫn còn một lượng nhỏ AlP chưa phản ứng hết.

QUY TRÌNH XỬ LÝ BÃ THUỐC PHOSPHIDE 56%

SAU KHI KHỬ TRÙNG

1. Tính chất hóa lý cơ bản của Phosphide 56%.

– Tên gọi khác: Bekaphos, Gastoxin, Phostoxin, Quickphos, Alphos, Celphos, …
– Tên hóa học: Aluminium Phosphide.
– Công thức hóa học: AlP.
– Thành phần hóa học:
+ Aluminium Phosphide (AlP) ………………… 56%
+ Các chất phụ gia, chống cháy và chát ức chế………… Đủ 100%.

– Tính chất lý học: Phosphide 56% là sản phẩm ở dạng viên nén (3g/viên) mầu xám tro chứa 56% AlP.
– Tính chất hóa học cơ bản: Khi thủy phân trong nước hoặc hút ẩm (độ ẩm trong không khí, của hàng hóa khử trùng và của nền kho sản sinh ra khí độc phosphin (PH3).

2AlP     +      3H2O     =     Al2O3       +    2PH3

Đặc tính của khí độc phosphin (PH3):

+ Rất độc với người và vật nuôi LD50 là: 25-30 mg/kg.
+ Là chất khí không mầu, có mùi đất đèn và mùi tỏi.
+ Giới hạn cháy nổ trong không khí: 1,79 – 1,89 % thể tích không khí.
+ Phạm vi sử dụng: Sử dụng trong công tác diệt trừ sâu mọt trong hàng hóa sản phẩm nông lâm nghiệp, nhưng khí này hoàn toàn không tồn lưu trong hàng hóa sau khi khử trùng và làm thoáng.

2. Biện pháp xử lý bã thuốc Phosphide 56% sau khi khử trùng.

1-1. Tại sao phải xử lý bã thuốc Phosphide 56% sau khi khử trùng:
Thực chất của quá trình khử trùng bằng thuốc Phosphide 56% là quá trình khống chế phản ứng thủy phân Aluminium Phosphide (AlP) trong không gian chứa hàng hóa, vật phẩm cần khử trùng để tạo ra khí độc PH3 theo phản ứng:

2AlP     +      3H2O     =     Al2O3       +    2PH3

Theo phương trình phản ứng bã thuốc còn lại là Al2O3 – là Oxyt nhôm (bột cao lanh) hoàn toàn không gây độc hại cho môi trường. Tuy nhiên, trong thời gian khử trùng (7-10 ngày) phản ứng trên xảy ra không hoàn toàn, vẫn còn một lượng nhỏ AlP chưa phản ứng hết.

Vì vậy, chúng ta cần xử lý bã thuốc Phosphide 56% sau khi khử trùng, hay nói cách khác là: Thực hiện nốt phản ứng cho lượng AlP còn lại.

1-2.  Biện pháp xử lý bã thuốc Phosphide 56% sau khi khử trùng.

– Bã thuốc sau khi khử trùng cần thu vào thùng, chậu (tuyệt đối không được đậy nắp).
– Chon địa điểm an toàn: Trống trải, xa khu dân cư, …….
– Đào hố có diện tích khoản 1m2 chiều sâu 20 -30cm, rải bã thuốc thành từng lớp và tưới đẫm nước (mỗi lớp thuốc tưới 1 lần). Sau khi xử lý lấp đất lại.